Videopresentationer


Wilhelmina Science Park presenterar:

Ecoclime utvecklar och säljer komfortvärmesystem för värme och kyla, för kontors- och hotellfastigheter samt skolor.
System som är mycket flexibla att installera, är energisnåla och ger en mycket behaglig inomhusmiljö.

Hemsida: Ecoclime

 

Willy’s Clean Tech presenterar:

EnergyBooster för en effektivare borrhålsteknik. Tekniken baseras på att släppa in luft i botten av borrhålet,
vilket påskyndar värmeöverföringen mellan kollektorslangen och dess omgivning. EnergyBooster’s patenterade borrhålsteknik
ökar effektiviteten samtidigt som kostnaden för en kalkylerad toppeffekt i en fastighet kan minskas.
Både vid installationen och i den löpande driften.

Hemsida: EnergyBooster

 

 

Wilhelmina Science Park presenterar:

Evertech har utvecklat och erbjuder nya energisystem med klimatkollektorer för energilagring
och återvinning av värme från sjövatten.
System som kan nyttjas i fastigheter för tappvarmvatten och värmeförsörjning.

Hemsida: Evertech

 

Wilhelmina Science Park presenterar:

Evertech har utvecklat och erbjuder nya energisystem med klimatkollektorer för energilagring
och återvinning av värme från spillvatten.
System som kan nyttjas i fastigheter för tappvarmvatten och värmeförsörjning.

Hemsida: Evertech

 

Swedish Innovators presenterar:

JONAQ, ett ljudlöst och tidsbesparande dammsugarsystem för både hotell och privathushåll.
Metoden sänker kostnader, bidrar till renare luft samt förbättrar arbetsmiljön.

Hemsida: JONAQ

 

Swedish Innovators presenterar:

KGO är en ny patenterad metod för asfaltsbeläggning med dubblerad hållbarhet. Miljövänlig och energibesparande blandning
av fyllmassa i asfalt eller betong vid exempelvis renovering/isolering av tak.
Tester har visat minskad energiåtgång och förbättrad kvalitet. Patenterad och marknadstestad. Avtal med Vägverket.

Hemsida: KGO

 

STIK presenterar:

Nano partikelavskiljare som används för rening av partikel-kontaminerad luft eller vid sanering i olika miljöer med damm, stoft, sot
eller partiklar som är svårhanterade och som under längre exponering kan ge hälsoproblem i form av silikos, asbestos och lungcancer.
Vänder sig i första hand till bygg, gruv, pappers, kol och den kemiska industrin.

Hemsida: Nano