Match Making Hammarby Sjöstad är möten mellan små innovativa företag/uppfinnare och stora användare av cleantech. De deltagande företagen är verksamma inom bygg och fastigheter, energi och teknik, samt inom transportsektorn och delningsekonomin.

Från början var projektet tänkt för den svenska marknaden, nu deltar även investerare och organisationer från framförallt Kina och Indien, som är intresserade av att möta svenska företag med spetsteknologi. Därav filmade presentationer både på svenska och engelska.

ElectriCITY genomförde ett pilotprojekt med stöd av Energimyndigheten under 2017 med målet att matcha ihop nya innovativa idéer med lämpliga användare för att uppnå är en så stor träffsäkerhet och effektivitet i programmet som möjligt. Under 2018 har vi genomfört internationella Match Making Hammarby Sjöstad med delegationer från Kina och Indien.